Anyák napi versek

2009. 05. 01. Hámos Beáta

Anyák napi scrapbook oldalainkat, képeslapjainkat ékesíthetjük ezekkel a szebbnél-szebb verssorokkal. Válogassunk kedvünkre!


 • "Bokrétát kötöttem / Jó anyám napjára, / Örül a bokrétám / Minden egyes szála. / S azt mondatja velem / Illatos virágom: / Legyen áldás az én / Édes jó anyámon."
 • "Tudok egy varázsszót, / ha én azt kimondom, / egyszerre elmúlik / minden bajom, gondom. / Ha kávé keserű, / ha mártás savanyú, / csak egy szót kiáltok, / csak annyit, hogy: anyu!/ Mindjárt porcukor hull/ kávéba, mártásba,/ csak egy szóba került, / csak egy kiáltásba. / Keserűből édes, / rosszból csuda jó lesz, / sírásból mosolygás, / olyan csuda-szó ez. / "Anyu, anyu! Anyu!" / hangzik este-reggel, / jaj de sok baj is van / ilyen kis gyerekkel. / "Anyu! Anyu! Anyu!" / most is kiabálom. / Most semmi baj nincsen, / mégis meg nem állom. / Csak látni akarlak, / anyu, fényes csillag; / látni, ahogy jössz, jössz, / mindig jössz, ha hívlak. / Látni sietséged, / angyal szelídséged, / odabújni hozzád, / megölelni téged." Nadányi Zoltán: Anyu
 • "Már egy hete csak a mamára / gondolok mindig, meg-megállva. / Nyikorgó kosárral az ölében, / ment a padlásra, ment serényen. / Én még őszinte ember voltam, / orditottam, toporzékoltam. / Hagyja a dagadt ruhát másra, / Engem vigyen föl a padlásra. / Csak ment és teregetett némán, / nem szidott, nem is nézett énrám, / s a ruhák fényesen, suhovam, / keringtek, szálltak a magosba. / Nem nyafognék, de most már késő, / most látom, milyen óriás ő, - / szürke haja lebben az égen, / kékitőt old az ég vizében." József Attila: Mama
 • "Nincsen a gyermeknek / Olyan erős vára, / Mint mikor az anyja / Őt karjaiba zárja. / Nincsen őrzőbb angyal / Az édesanyánál, / Éberebb csillag sincs / Szeme sugaránál. / Nincs is annyi áldás / Amennyi sok lenne, / Amennyit az anya / Meg ne érdemelne."
 • "Egy kis verset sugott nekem / A szerető szivecském, / Megtanultam s el is mondom / Édesanyák ünnepén. / Reggel imám azzal kezdem, / Este azzal végzem, / Az én édes jó anyámat / Áldd meg s tartsd meg Isten."
 • "Nem tud úgy szeretni a világon senki / Mint az édesanyám tud engem szeretni. / Akármit kivántam megtette egy szóra, / Még a csillagot is reám rakta volna. / Mikor a faluban iskolába jártam, / Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam. / El nem tűrte volna ő azt semmi áron, / Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. / Éjjel-nappal őrzött mikor beteg voltam, / Magát nem kimélte, csak értem aggódott. / Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében / Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett. / Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat, / Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. / Lássak a szemében boldog örömkönnyet, / Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek."
 • "Öntözgetem rózsafámat, / De nem is hiába, / Anyáknapja ünnepére, / Kihajt minden ága. / Nyilik kelyhe rózsa szálnak, / Úgy tűzöm a kebelére / Az édes anyámnak. / Kis madárka szólj az ágon, / Gyönyörűen, szépen, / Ne legyen ma bánat az én / Jó anyám szivében."
 • "Ó, ha cinke volnék, / útra kelnék, / hömpölygő sugárban / énekelnék / Minden este / morzsára, búzára / visszaszállnék / anyám ablakára. / Ó, ha szellő volnék, / mindig fújnék, / minden bő kabátba / belebújnék / nyári éjen, / fehér holdsütésben, / elcsitulnék, / jó anyám ölében. / Ó, ha csillag volnék, / kerek égen, / csorogna a földre, / sárga fényem / Jaj, de onnan / vissza sose járnék / anyám nélkül / mindig sirdogálnék." Weöres Sándor: Buba éneke
 • "Szine szárnyú kis madárka csicsereg az ágon, / Tarka szegfű mosolyog a meleg napsugáron. / Virág, madár, s az én szivem őszintén kivánja: / Édes anyát a jó Isten éltesse, megáldja."
 • "Már megjöttünk e helyre, / Anyák köszöntésére, / Anyám légy reménységgel, / Köszöntlek békességgel. / Amennyi a zöld füszál, / Égen ahány csillag jár, / Májusban a szép virág, / Annyi áldás szálljon rád."
 • "Ahány virágszál van / Ott künn a határban, / Ahány fényes csillag / Nyári éjszakában, / Oly sok évig éljen / Anyám boldogságban. / Ahány madár dalol / A virágos réten, / Ahány jó ember van / Széles e világon / Édes jó anyámra / Annyi áldás szálljon."
 • "Ha csak egy virág volna, / én azt is megkeresném, / ha csak egy csillag gyúlna, / fényét idevezetném. / Ha csak egy madár szólna, / megtanulnék a hangján. / Ami csak szép s jó volna / édesanyámnak adnám." Létay Lajos: Édesanyámnak
 • "Édesanyám, / virágosat álmodtam, / napraforgó virág voltam álmomban, / édesanyám, / te meg fényes nap voltál, / napkeltétől napnyugtáig ragyogtál." Ágh István: Virágosat álmodtam
 • "Reggel óta tanakodtam, / Mit mondhatnék Tenéked, / Olyan szépet gondoltam ki, / Hogy elmondani nem lehet. / Nem találtam rá szavakat, / Még verset sem találtam, / Minden, amit elmondhatnék / Itt van egy szál virágban."
 Még több idézetet találhatunk, gyűjthetünk a Scrapbook.hu fórumában! Várunk szeretettel!
 
 Dobos Tímea: I love you Mom!

 Köszöntsük szeretettel az édesanyákat, nagymamákat!

Címkék:
Kategória: Idézetek, Képeslap készítés, Legfrissebb

Tetszett ez a cikk?

RSS frissítések
Kérj e-mail értesítőt az új cikkekről

Itt kérd a Scrapbook Hírlevelet!
Regisztrálj és fejleszd scrapbook tudásodat!